Szkoły


• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Księcia Janusza w Górze Kalwarii
ul. Kalwaryjska 3
05-530 Góra Kalwaria
tel. (22) 727-35-28                                                                       
sp2@sp2.mgk.pl, dyrektor@sp2.mgk.pl 
www.sp2.mgk.pl

Dyrektor Robert Kornberg

 
• Szkoła Podstawowa w Baniosze
ul. Szkolna 1
05-532 Baniocha
tel. (22) 727-55-18                                                                        
gim.baniocha@wp.pl
www.zsbaniocha.mgk.pl

Dyrektor Dariusz Słapek  

 

• Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Brześcach

ul. Wilanowska 55
05-507 Słomczyn
tel.(22) 727-30-27
zsbrzesce@o2.pl
http://zsbrzesce.edupage.org

Dyrektor Iwona Lipińska

 
• Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Coniewie
Coniew 28
05-530 Góra Kalwaria                                                    
tel. 600-063-051

fax. (22)243-15-04                                                                     
zsconiew@wp.pl
http://zsconiew.szkolnastrona.p

Dyrektor Bogumiła Lachowicz

 
• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Czersku
ul. Warszawska 17
05-530 Góra Kalwaria                                                    
tel. (22) 727-32-18                                                                       
spczersk@o2.pl
www.spczersk.edupage.org

 Dyrektor Iwona Wadas

 

• Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku
05-530 Góra Kalwaria
tel. (22) 726-83-41                                                                       
spczaplinek@o2.pl
http://spczaplinek.pl

Dyrektor Beata Kaczmarczyk

 

• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku
ul. Główna 56
05-530 Góra Kalwaria
tel. (22) 727-65-73                                                                        
spczachowek@wp.pl
http://spczachowek.edupage.org

Dyrektor Anna Giernacka


• Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu
ul. Wolska 36
05-530 Góra Kalwaria                                              
tel. (22) 726-89-93                                                                        
spdobiesz@op.pl
www.spdobiesz.edupage.org

Dyrektor Janina Królak

 
•Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kątach

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ojca Papczyńskiego

Przedszkole
ul. Puławska 4
05-532 Baniocha
tel. (22) 727-30-26                                                                        
sp_katy@poczta.fm
www.zspkaty.szkolnastrona.pl

Dyrektor Arletta Zduńczyk

 

• Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach
ul. Szkolna 4
05-530 Góra Kalwaria
tel. (22) 726-83-45                                                                        
gimcendrowice@o2.pl
http://gimnazjum-cendrowice.edupage.org


Dyrektor Halina Miesiak

• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii

Szkoła Podstawowa Nr 1
Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Zygmunta Sajny

ul. Ks. Sajny 16
05-530 Góra Kalwaria                                                         
tel. (22) 727-12-29                                                                       
gim_gkalwaria@op.pl
www.lo.zsogorakalwaria.pl
www.gim.zsogorakalwaria.pl

Dyrektor Małgorzata Wysokińska

 
• Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii
ul. Dominikańska 9E
05-530 Góra Kalwaria                                                         
tel. (22) 727-35-27                                                                      
zszgk@o2.pl
www.zszgk.edupage.org
 

Dyrektor Teresa Korczak

 

• Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii
ul. Budowlanych 14
05-530 Góra Kalwaria                       
tel. (22) 727-32-39                                                                     
sekretariat@zsz-gk.pl
www.bielinski.edupage.org

Dyrektor Jarosław Adwent