Wręczenie dyplomów uczniom szczególnie uzdolnionym (07.10.2010 r.)