Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (07.10.2010 r.)

(Gimnazja)