XVI Turniej Piłki Nożej Dzieci do lat 13 im.Kazimierza Górskiego (11.06.2011r.)