Kierownictwo

          Dyrektor

            mgr Bogdan Wrochna

 

        Główna Księgowa

            mgr Małgorzata Celej