Żłobki

Żłobek Miejski w Górze Kalwarii
ul. Gen. Józefa Bema 1
05-530 Góra Kalwaria
Tel. (22) 727-32-11                                                                  
spi3@gazeta.pl
www.spi3.gorakalwaria.net

Dyrektor Jolanta Wolska