• Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę
 • Zmień kontrast
desk-1869579_1280.jpg

Klauzula informacyjna dla klientów Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii

Dodano: 2018-12-27

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W związku z tym informuję, że

 1. Przetwarzanie danych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii, ul. Księdza Zygmunta Sajny 4.

 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736-38-26.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

 7. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.